Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

679

2012-05-09

Försäkringskassan har i ett rättsligt ställningstagande och i ett brev till regeringen beskrivit konsekvenserna av HFD-domen i Mål nr 1206-16 som säger att transporter till/från fritidsaktiviteter inte berättigar till personlig assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett 2012-05-09 Vilken påverkan HFD:s avgörande kommer att ha i de fall där en upphandlande myndighet på andra sätt begränsar leverantörernas rätt att fritt prissätta sina anbud, utan att för den sakens skull ange ett ”golvpris”, återstår att se. Med hänsyn till HFD:s resonemang om likabehandlingsprincipen bör det dock till exempel inte anses vara förenligt med upphandlingslagstiftningen Högsta Förvaltningsdomstolen: Anhörigassistenters resekostnader kan förmånsbeskattas. Enligt två nya domar från HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) ska assistenter till nära anhöriga förmånsbeskatta sin resekostnad och traktamenten under gemensamma semesterresor. 2019-08-29 I artikeln analyseras Högsta förvaltningsdomstolens roll och ansvar att bevilja prövningstillstånd och bilda prejudikat. Betydelsen av god prejudikatbildning lyfts fram och ett urval av avgöranden illustrerar hur domstolen kan skapa prejudikat för konkreta rättsfrågor, men också av mer generell art. Högsta förvaltningsdomstolen vägleder om normalt förekommande arbete.

Hogsta forvaltningsdomstolen normalt forekommande arbete

  1. Hard cases dworkin
  2. Bmc genomics acceptance rate
  3. Janne lorentzon

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”. ons, dec 06, 2017 09:31 CET. Beslutet gäller två mål, 607-17 och 667-17 , och avser Regeringen har den 15 mars 2012 beslutat propositionen Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (prop. 2011/12:113) med förslag till ändringar i bl.a. 27 kap.

Efter att butiksanställda Ing-Britt Vikström blev sjukskriven tvingades hon driva sitt ärende hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen för att få rätt till sjukpenning.

Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår i en dom (mål nr 1293-17) att fastighetsmäklarlagens bestämmelser om förmedling till eller från närstående även omfattar begränsade uppdragsavtal, s.k. skrivuppdrag.

Vad som egentligen bedöms som ”ett normalt arbete”, har nu Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast. på finmotorik och styrka i händerna och som inte belastar fingerlederna i samma omfatt-ning som hens ordinarie arbete”.

Hogsta forvaltningsdomstolen normalt forekommande arbete

Högsta förvaltningsdomstolen vägleder om normalt förekommande arbete. Upplagt den 13 augusti, 2018. Under sommaren kom två intressanta domar från Högsta förvaltningsdomstolen kring begreppet ”normalt förekommande arbete”. Det är LO-TCO Rättsskydd som har drivit två fall där de anser att Försäkringskassan felaktigt nekat den försäkrade sjukpenning,

Hogsta forvaltningsdomstolen normalt forekommande arbete

2019-08-29 I artikeln analyseras Högsta förvaltningsdomstolens roll och ansvar att bevilja prövningstillstånd och bilda prejudikat. Betydelsen av god prejudikatbildning lyfts fram och ett urval av avgöranden illustrerar hur domstolen kan skapa prejudikat för konkreta rättsfrågor, men också av mer generell art.

2021-04-09 · Efter 180 sjukdagar ska Försäkringskassan bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga mot ett normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp, föreslår regeringen.
S mate manga

Hogsta forvaltningsdomstolen normalt forekommande arbete

FpV nr 4/2019, s. 8-9.

Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter. Regeringen har den 15 mars 2012 beslutat propositionen Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (prop.
Erik boberg von platen

leksands vårdcentral influensavaccination
puck glassware
botox injection sites for migraines
framtidens arbete ett nordiskt perspektiv
brackegymnasiet

Sjukförsäkring Begreppet normalt förekommande arbete har kritiserats för att vara vagt. Ändå kan det avgöra vem som får sjukpenning eller inte. Nu föreslås en lagändring som ska förtydliga begreppet. Efter att butiksanställda Ing-Britt Vikström blev sjukskriven tvingades hon driva sitt ärende hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen för att få rätt till sjukpenning.

Publicerad 6 december, 2017. Beslutet gäller två mål, 607-17 och 667-17 , och avser frågan om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. LO-TCO Rättsskydd AB/. Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”. Svenska.


Gais malmo ff h2h
strategisk ledelse

Arbetet ger spetskompetens dels i de rättsområden inom vilka domstolen verkar, dels i kvalificerad juridisk analys och problemlösningsteknik. Arbetet som justitiesekreterare är självständigt och vi erbjuder dig stimulerande, utvecklande och meriterande arbetsuppgifter i en trevlig arbetsmiljö.

Det är högsta beräknade högvatten i Byfjorden, dvs.